MİSYONUMUZ

Denim hayallerini gerçekleştirmeye odaklanan, güvenilir ve değer yaratan bir çözüm ortağı olmak.

 

VİZYONUMUZ

Sürdürülebilir inovasyon gücünü ticari anlamda realize ederek, tüm paydaşları için katma değer yaratan lider denim markası olmak.

 

KURUMSAL DEĞERLERİMİZ

Çalık Denim, tüm iş süreçlerini aşağıda yer alan kurumsal değerler ışığında yürütmeyi ilke edinmiştir. Şirketimizin tüm çalışanları tarafından benimsenen bu ilkeler, müşterilerimiz nezdinde de kurumsal itibarımızı temsil etmektedir.

Denime Tutkuyla Bağlı
Denim kumaşın tekstil sektöründeki ayrıcalığına inanarak, dinamik bir ruh ile denim dünyasının hayallerini dokuyoruz.

İnovasyon Gücü Yüksek
Ar-Ge süreçleri ve elde edilen ürünlerde sürekli yenilikçiliğe yatırım yapmanın, müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılamanın en önemli ön koşulu olduğunu biliyoruz. Çalık Denim olarak amacımız, denim dünyasında her zaman “ilk akla gelen” olmaktır.

Müşteri Odaklı
Müşteri ihtiyaçlarını en önemli motivasyon kaynağı olarak görüyoruz. Ürünlerimizin çeşitliliği, müşteri hizmetlerinde yakaladığımız yüksek kalite standartları, zamanlama ve maliyet yönetimi alanlarındaki etkinliğimiz sayesinde müşteri ihtiyaçlarına en iyi şekilde yanıt veriyoruz.

Sürdürülebilirliği Benimseyen
Yaşadığımız gezegene ve insanlığa karşı sorumluluklarımızın daima bilincinde hareket ediyoruz. İş modeli ve süreçlerinde sürdürülebilirliği şiar ediniyoruz.

Paydaşlarına Değer Katan
Çalışanlarımızı, tedarikçilerimizi ve müşterilerimizi temel yapı taşımız olarak görüyor, açık bilgi ve özgür fikir paylaşımlarını destekliyoruz. Gelişim faaliyetleri ile çalışanlarımıza, özgün projelerle diğer paydaşlarımıza değer katıyoruz.

Dürüst, Şeffaf ve Tutarlı
Tüm ilişkilerimiz ve iş süreçlerimizde; dürüst, tutarlı ve şeffafız.

Haklara ve Fikirlere Saygılı
Her fikrin değerli olduğunu bilen, fırsat eşitliğini uygulayan, her kademede çeşitliliği ve açık iletişimi gözeten, etik değerlere saygılı, adaletli bir şirketiz.

 

SİSTEM POLİTİKAMIZ

Çalık Denim olarak Dünya Denim pazarında lider olmak ana hedefimizdir.

Bu hedef doğrultusunda;

 • Müşteri memnuniyetini sağlamayı,
 • Kalite, Çevre, Enerji, İş Sağlığı ve Güvenliği, Bilgi Güvenliği ile ilgili uyum yükümlülüklerine uymayı,
 • Kirliliğin önlenmesi dahil çevreyi korumayı,
 • İş kazaları ve meslek hastalıklarını önlemeyi,
 • Muhafaza ettiğimiz, ilettiğimiz ve diğer kuruluşlar ile paylaştığımız bilgi varlıklarını gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik ilkelerine göre korumayı,
 • Bilgi güvenliği süreçleri ile ilgili güvenlik ihtiyaçları, riskler ve açıklıkları tanımlama, değerlendirmeyi ve kontrolleri uygulamayı
 • İş sürekliliğine yönelik bilgi güvenliği tehditlerinin etkisini azaltmayı ve iş sürekliliğine katkıda bulunmayı,
 • Gerçekleşebilecek bilgi güvenliği olaylarına hızlı müdahale edebilmeyi ve olayların etkisini azaltacak yetkinliğe sahip olmayı,
 • Yatırımlarımızda Kalite, Çevre, Enerji, İş Sağlığı ve Güvenliği, Bilgi Güvenliği unsurlarını gözeterek seçimler yapmayı,
 • Kalite, Çevre, Enerji ve İş Sağlığı ve Güvenliği, Bilgi Güvenliği performansının iyileştirilmesine yönelik tasarımları desteklemeyi,
 • Üretim Kalitesi, Çevrenin Korunması, Enerji Verimliliği ile İş Sağlığı ve Güvenliğinden ve Bilgi Güvenliğinden ödün vermeden üretim yapan bir kuruluş olmayı,
 • İhtiyaç duyulan kaynakları temin etmeyi,
 • Bilgi güvenliği risklerini en aza indirmek için çalışanların ve üçüncü tarafların bilgi güvenliği gerekliliklerini tanımlamayı ve farkındalığını arttırmayı,
 • Çalık Denim olarak Kalite, Çevre, Enerji, İş Sağlığı ve Güvenliği, Bilgi Güvenliği performansını artırmak için yönetim sistemlerinin sürekli iyileştirilmesini taahhüt ediyoruz.